TƯỢNG ĐÀI

Những tác phẩm của Điềm Phùng Thị luôn đặt trong sự uyển chuyển bố cục, đặc biệt là các tượng đài đều có chung  một đặc điểm về cấu trúc không gian. Với những modul giản lược, phối hợp cân đối giữa sức mạnh của trọng lượng với đường nét cấu trúc bay lượn vừa theo một trật tự và logic riêng vừa có tính biểu tượng và phù hợp với không gian kiến trúc. Rất nhiều tượng đài và motip trang trí theo từng chủ đề của Điềm Phùng Thị được đặt khắp lãnh thổ nước Pháp và Việt Nam. Các tác phẩm tượng đài của bà đã cấu thành và nổi bật cùng không gian thiên nhiên, biến không gian thiên nhiên trở nên sinh động và gần gũi trong một thế giới riêng biệt của người nghệ sĩ đó là một thế giới có tiếng nói riêng, có mẫu tự riêng. Bởi vì khi tạc tượng các nơi chốn, Điềm Phùng Thị tỏ ra mình biết cảm nhận cái tính tượng đài, biết đặc tác phẩm của mình vào môi trường và trở thành nhà điêu khắc không gian.