TỐ HỮU VIẾT VỀ ĐIỀM PHÙNG THỊ

Tôi thật lòng bàng hoàng mà nhận ra những cảm xúc vừa trừu tượng vừa cụ thể về cuộc sống và những con người, với muôn vàn vẻ đẹp kỳ diệu của một nghệ thuật, vừa bác học, vừa dân gian, vừa có tính dân tộc, vừa có tính nhân loại, cả Đông và Tây.

Điềm Phùng Thị có thể được xem là một “tạo hoá” trong điêu khắc, mở ra những chân trời mới không những cho nghệ thuật, mà cả cho mọi lĩnh vực tư duy.

Tố Hữu

Hà Nội, 07.09.1995