Trần Văn Khê viết về Điềm Phùng Thị

… Từ lúc gặp chị là bác sĩ nha khoa “hoá thân” thành nhà điêu khắc đến nay cũng được gần một phần tư thế kỷ.

Lúc ấy thế giới bên Phương Tây mới bắt đầu biết chị và khi thấy bảy mô hình chị sáng tạo, tôi đã nghĩ rằng 7 mô hình ấy như 7 nốt nhạc để cho người nhạc sĩ lấy đó mà sáng tạo thành nhạc khúc. Thế giới đã đón chị, hoan nghênh chị, bao nhiêu danh vọng từ bốn phương không làm chị “say danh say lợi” mà lúc nào cũng để lòng chị “say tình dân tộc”…

Trần Văn Khê

Huế một chiều mưa nhẹ, 24.3.1994