Một nghệ sĩ thực thụ, rất tài năng và là bậc thầy điêu khắc. Chính nghệ thuật tuyệt vời này đã đưa chị đứng vào hàng ngũ những nhà điêu khắc tài ba của thời đại.

Bernard Dorival 1977

Nguyên Giám đốc Viện bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Pháp